Eerste Tuinkamer met Aandacht van gemeente Vijfheerenlanden feestelijk geopend - Kamers met Aandacht Menu

Eerste Tuinkamer met Aandacht van gemeente Vijfheerenlanden feestelijk geopend

Op 29 juni werd in het bijzijn van de wethouders Kees Bel en Teus Meijdam en regio coördinator van Kamers met Aandacht Marjolein Buurman de eerste Tuinkamer met Aandacht van de gemeente Vijfheerenlandenfeestelijk geopend. Het eerste tiny house in Vijfheerenlanden staat in Kedichem.

Kamers met Aandacht

Als jongeren achttien worden dan eindigt jeugdzorg meestal. Zij zijn dan ook vaak wel toe aan meer zelfstandigheid, maar zijn niet altijd klaar voor volledige zelfstandigheid. Kamers met Aandacht bemiddelt tussen mensen die uit maatschappelijke betrokkenheid een ruimte verhuren en jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Bij Kamers met Aandacht wonen de jongeren op zichzelf, doen alles zelf maar er is wel iemand nabij die signaleert. Zo helpen we jongeren op hun weg naar zelfstandigheid.

Lars, die grond beschikbaar stelt voor een tiny house: “We kregen een flyer in de bus. Mijn vrouw en ik werken allebei in het onderwijs en hebben veel ervaring met jeugd en jeugdzorg. We weten dat bij 18 jaar niet iedereen er klaar voor is om zelfstandig te wonen. We hadden een stuk terrein over en wij kunnen liefde en aandacht bieden, en een luisterend oor waar nodig. Onze wens is dat we 1x per week met elkaar eten maar vaker mag natuurlijk ook.”

Tuinkamers met Aandacht

Stichting Kamers met Aandacht werkte al samen met de gemeenten Vijfheerenlanden en Utrecht. Deze samenwerking gaat met Tuinkamers met Aandacht nu een stap verder. Dankzij de financiering van Kansfonds, Stichting Doen en FNO kocht de stichting 5 tiny houses. De financiering voor het laten afbouwen van de eerste Tuinkamer met Aandacht is mogelijk gemaakt met een bijdrage van gemeente Vijfheerenlanden en fondsen. De woonunits worden duurzaam gebouwd, geplaatst en onderhouden. Dit gaat in samenwerking met sociaal ontwikkelbedrijf UW. Zo zorgen we samen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Samenwerking gemeente en Kamers met Aandacht

Bij de gemeente Vijfheerenlanden werken welzijn en zorg nauw samen zodat kwetsbare inwoners hun leven zo zelfstandig mogelijk  vorm kunnen geven. In de gemeente zijn er veel grote tuinen, die de ruimte bieden voor het plaatsen van kleinschalige bebouwing, waaronder tiny houses. Deze ruimte is ideaal om de jongeren op weg te helpen om zelfstandig te kunnen laten wonen.

Wethouder Kees Bel: “Voor jongeren is het lastig om in deze tijd zelfstandig te kunnen gaan wonen. Als er ook nog de behoefte is aan een steuntje in de rug, wordt het vinden van geschikte woonruimte nog lastiger. Gemeente Vijfheerenlanden steunt de pilot Tuinkamers met Aandacht van harte.”

Wethouder Teus Meijdam: “De pilot Tuinkamers met Aandacht is een mooi voorbeeld van een manier om wonen en zorg met elkaar te verbinden. We zien dat er een groeiende behoefte is aan woonvormen die een stukje ondersteuning bieden. We gaan als gemeente dan ook aan de slag met een woonzorgvisie om de thema’s wonen en zorg meer met elkaar te verbinden en Tuinkamers met Aandacht past daar precies bij.”

Kamers met Aandacht zoekt 2 jongeren en 1 plek voor een tiny house

Kamers met Aandacht zoekt nog 1 inwoner van Vijfheerenlanden, bij voorkeur uit Leerdam of Vianen, die plek heeft voor een tiny house.   

Marjolein, regio coördinator: “We hebben drie tiny houses beschikbaar. Voor twee hebben we inmiddels een plek gevonden, voor eentje zoeken we nog een plek. We zoeken ook twee jongeren die in een tiny house met aandacht willen wonen, waarvan eentje in Kedichem staat. Jeugdzorgaanbieders en de sociaal teams kunnen een jongere hiervoor aanmelden bij Kamers met Aandacht.”

Woon jij in Vijfheerenlanden, heb je ruimte om een Tuinkamer met Aandacht te plaatsen en wil je een jongere tussen 18 en 23 jaar op weg helpen naar zelfstandigheid? Neem dan contact op met Kamers met Aandacht of kijk voor meer informatie over het plaatsen van een Tiny House op www.kamersmetaandacht.nl/tuinkamer-verhuren/

 

Een huisgenoot voor even,
een ervaring voor het leven

Heb jij thuis een kamer over? 
Volg je hart, vul je huis

Meer informatie