Handreiking woningcorporaties - Kamers met Aandacht Menu

Handreiking woningcorporaties

In deze handreiking voor woningcorporaties staat precies beschreven hoe zij als organisatie kunnen bijdragen aan Kamers met Aandacht en wat het voor hun huurders kan betekenen. Zo helpen we woningcorporaties op weg om woningdelen te vereenvoudigen. Win/win voor alle partijen:
– Meer Kamers met Aandacht voor kwetsbare jongeren;
– Hoofdhuurder kan van maatschappelijke betekenis zijn én een aantal kosten delen;
– Woningcorporaties dragen bij aan het beter benutten van de huidige huurhuizen ten tijde van de woningnood.

Kansfonds

Met dank aan Kansfonds en diverse woningcorporaties ontwikkelde Kamers met Aandacht deze handreiking. Hopelijk inspireert het andere woningcorporaties om op innovatieve wijze bij te dragen aan het voorkomen van dak- en thuisloosheid en het beter benutten van de woningvoorraad. Kamers met Aandacht zet zich actief in om de samenwerking met woningcorporaties en hypotheekverstrekkers te verbeteren. Zodat meer mensen een kamer kunnen (onder)verhuren aan jongeren die dat nodig hebben.

Samenwerking Aedes en woningcorporaties

Naast een goede samenwerking met woningcorporaties die hebben meegeschreven, heeft Kamers met Aandacht goed contact met Aedes (vereniging van woningcorporaties). Lees hier het interview met Bianca van der Neut in het Aedes Magazine juni 2022.

Handreiking-woningcorporaties-2022

Mocht u een papieren versie ontvangen? Laat het ons weten via info@kamersmetaandacht.nl

woningcorporaties die hebben meegewerkt aan deze handreiking

Een huisgenoot voor even,
een ervaring voor het leven

Heb jij thuis een kamer over? 
Volg je hart, vul je huis

Meer informatie