Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien - Kamers met Aandacht Menu

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien

Informatieavond

Verschillende organisaties slaan de handen ineen om kinderen zo thuis mogelijk op te laten groeien. Pleegzorgorganisaties (Timon, Youké en de Rading), de Gezinsparaplu, Leger des Heils, Jeugddorp de Glind en stichting Present organiseren samen een informatieavond op 04 juni 2024. Tijdens deze avond vertellen ze hoe zij gezinnen ondersteunen en wat jij voor hen zou kunnen betekenen. Daarna is er mogelijkheid om met een of meerdere organisaties verder in gesprek te gaan en vragen te stellen. Er zullen ook ervaren pleeg- en steunouders aanwezig zijn.

Aanmelden is gewenst, niet verplicht, via info@presenteemland.nl 

Dinsdag 4 juni 2024

Tijd: 19:30

Locatie: Waterdaal 2, te Amersfoort

Meer informatie over de samenwerkende organisaties onder de afbeelding 

Leger des Heils- gezinshuizen:  

Onze gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij één of meerdere kinderen tussen de 5 en 18 jaar worden opgenomen in het gezin van de gezinshuisouder(s). Het gaat om kinderen die voor kortere of langere periode niet thuis kunnen wonen. De problematiek is complex en meervoudig, waardoor een pleeggezin (nog) geen optie is. In dat geval kunnen onze gezinshuisouders, toch een gezinssituatie bieden. We werken hierbij nauw samen met de ouders van deze kinderen en jongeren.   

Wij zoeken gezinshuisouders die op professionele wijze 24/7 één tot maximaal vijf kinderen of jongeren in hun gezin opvoeden. Zo bieden we continuïteit die belangrijk is voor het ontwikkelen van een gezonde hechtingsrelatie bij het kind of de jongere.   

Een gezinshuisouder is een ‘professionele opvoeder’, dat wil zeggen dat hij of zij pedagogisch is geschoold (MBO-4). Hij of zij ontvangt hiervoor een salaris of is werkzaam als onderaannemer (via een franchiseformule). Onze gezinshuisouders zijn onderdeel van een team en worden intensief begeleid door professionele hulpverleners, waaronder een gedragswetenschapper. Bij het Leger des Heils werken we binnen een christelijke setting.   

www.ldh.nl/gezinshuizen / www.gezinshuisouderworden.nl

Jeugddorp de Glind

https://www.jeugddorpdeglind.nl/

De Rading, Timon en Youké – Deeltijd-pleegzorg: 

Steeds vaker komt de vraag, om ouders enkele dagen, of een weekend te ondersteunen in de zorg voor hun kind. Dit kan gaan om ouders die eigen problemen hebben waardoor ze niet altijd energie hebben om de volledige aandacht voor hun kind te hebben. Het kan ook gaan om kinderen die gedrag hebben wat een groot beslag op het gezin legt, waardoor soms ook de andere kinderen in het gezin tekort komen. We willen graag dat kinderen bij hun ouders opgroeien, maar soms is daar een ander gezin bij nodig om de zorg te delen. De frequentie is maatwerk en kan verschillen van 1 weekend per maand, tot 3 dagen iedere week. Hiervoor krijg je begeleiding en een vergoeding. 

De Rading: Pleegzorg – De Rading | Jeugd- & Opvoedhulp  

Youke: https://youkepleegzorg.nl/  

Timon: https://www.timon.nl/pleegouders/ 

Kamers met aandacht:

Kamers met Aandacht koppelt jongeren tussen de 18 en 23 aan mensen die een kamer over hebben. Iedereen kan een Kamer met Aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een Kamer met Aandacht worden. Zoals een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een alleenstaande of bij een ouder echtpaar. Maar ook een kamer in een studentenhuis. Voorwaarde is dat de kamer minimaal één jaar wordt verhuurd en dat de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat de landelijke huurcommissie adviseert met een max van 450 euro.

Het gaat om jongeren die er vrij alleen voor staan en vaak geen (beschikbare) ouders hebben. Ze komen of uit pleegzorg of wonen thuis in een niet veilige situatie.

Persoonlijke aandacht 

De jongeren krijgen begeleiding van hun eigen hulpverlener. En met een beetje persoonlijke aandacht bouwen ze een eigen netwerk op om op terug te vallen. Totdat ze uiteindelijk helemaal op eigen benen kunnen staan. Deze persoonlijke aandacht kunnen verhuurders geven, maar ook huisgenoten. 

Iedereen kan een kamer verhuren. Het is een mooie manier om maatschappelijk betrokken te zijn. Een win-win situatie voor verhuurders en jongeren. De jongeren krijgen door Kamers met Aandacht een productieve start van hun leven. Een veilige, stabiele plek om te wonen maakt echt het verschil als je jong bent en er bijna helemaal alleen voor staat.

Zorgvuldige match  

De verhuurders en jongeren worden zorgvuldig gematcht door de coördinator van Kamers met Aandacht. Verhuurders bepalen zelf hoeveel ‘aandacht’ zij bieden en op welke manier. De jongeren betalen de maandelijkse huur, zitten vaak op een MBO of HB en hebben vaak een bijbaan. Een enkeling werkt al. Jongeren met problemen die hun dagelijks functioneren in de weg staan worden verwezen naar begeleid wonen. De coördinator is het hele woontraject aanspreekpunt voor de verhuurder.

www.kamersmetaandacht.nl voor meer informatie

Present- Homies:   

Met Homies verbinden we mensen die wat voor een ander willen betekenen aan gezinnen met kinderen waar steun en/of netwerk nodig is. De vrijwilliger betrekt het kind (evt. met diens gezin) in zijn/haar eigen gezinsleven voor minimaal een dag per maand. De vrijwilliger is geen hulpverlener; er is professionele zorg betrokken in het ontvangende gezin. Present gaat uit van de mogelijkheden van de vrijwilliger. Bij het matchen wordt uitgegaan van de kwaliteiten en de (praktische) mogelijkheden van de vrijwilliger.  

https://stichtingpresent.nl/amersfoort/homies-voor-vrijwilligers/

Gezinsparaplu:  

De Gezinsparaplu is een lokaal netwerk van gezinshuisouders, pleegouders en vrijwilligers die elkaar ondersteunen en versterken op zowel praktisch als emotioneel gebied. Het is fijn wanneer een van de gezinnen het moeilijk heeft, om ondersteund te worden door anderen die in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten. Onder de gezinsparaplu zitten ook mensen die als vrijwilliger praktische hulp kunnen bieden aan pleeggezinnen en gezinshuizen.

www.gezinsparaplu.nl