Gemeenten - Kamers met Aandacht Menu

Gemeenten

Gemeenten kunnen samen met Kamers met Aandacht sneller jongeren laten uitstromen uit jeugdzorg en beter laten landen in de maatschappij. Hiermee kan dak- en thuisloosheid onder jongeren worden voorkomen.

Uitstromen uit jeugdzorg brengt extra risico

In 2021 zijn 8.500 jongeren tussen 18 en 27 jaar dak– of thuisloos. Van bankhoppers tot zwerfjongeren; allemaal op zoek naar een plek waar ze veilig tot rust kunnen komen. De kans dat een jongere uit de jeugdzorg dak– of thuisloos raakt is aanzienlijk groter dan bij jongeren die vanuit het ouderlijk huis op eigen benen gaan staan. Het ontbreken van een sociaal vangnet is hiervan één van de belangrijkste oorzaken.

Het is een foutieve aanname dat dak– en thuisloosheid onder jongeren alleen voorkomt in de randstad. Overal in Nederland zoeken jongeren een opvangplek voor de nacht. Daarnaast bevinden zich door heel Nederland kamertrainingscentra en maatschappelijke opvanglocaties waar jongeren wachten op een eigen plek waar ze zelfstandig kunnen zijn. We zien jeugdhulporganisaties en gemeenten worstelen met deze uitstroom; de woningvoorraad is beperkt en het aantal urgentieaanvragen is onverminderd groot.

Zachte landing in maatschappij

Kamers met Aandacht is in 2020 opgericht met de intentie om deze jongeren te helpen aan een veilige woonplek inclusief een stabiel netwerk waar de jongere op terug kan vallen mocht dat nodig zijn. Wij betrekken burgers, gemeenten, (jeugd)zorgaanbieders, woningcorporaties en het bedrijfsleven bij het organiseren van kleinschalig gemengde woonvormen. Hierbij zetten we ons in om te zorgen dat geen aangeboden kamer onbenut blijft.

Daarvoor is het belangrijk dat door het hele land kamers beschikbaar zijn. Zodat een jongere in zijn eigen woonplaats, geboorteplaats of studieplaats een geschikte kamer kan vinden. Hiervoor is het nodig dat in heel Nederland gemeenten in Kamers met Aandacht investeren en zorgorganisaties deze uitstroom mogelijkheid opnemen in hun beleid.

Kansrijke samenwerking

Het ministerie van VWS heeft in 2021 een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) laten maken van de initiatieven die zij financieel ondersteunen vanuit de middelen van het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren, waaronder Kamers met Aandacht. Er is gekeken naar de directe voordelen voor jongeren en naar indirecte voordelen, zoals voorkomen eenzaamheid en vergroten financiële draagkracht van verhuurders. Uit de MKBA blijkt dat met iedere euro die er door gemeenten wordt geïnvesteerd in KmA tot twee euro kan worden bespaard.

Eenvoudig deelnemen

Kamers met Aandacht is reeds actief in 91 gemeenten in de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Gelderland en Overijssel. Nieuwe gemeenten kunnen snel en eenvoudig deelnemen. Kamers met Aandacht heeft verschillende opties in financiering en hanteert een variabel tarief op basis van de grootte van de gemeente. We vertellen hier graag meer over in een kennismakingsgesprek.

Heeft uw gemeente interesse in Kamers met Aandacht? Neem dan contact met ons op via info@kamersmetaandacht.nl of 06-1113 4685

Een huisgenoot voor even,
een ervaring voor het leven

Heb jij thuis een kamer over? 
Volg je hart, vul je huis

Meer informatie