Menu

Kamers met Aandacht voor woningbouwcorporaties

Woningcorporaties zien steeds vaker de voordelen van woningdelen in huurwoningen. Zo worden meer leegstaande kamers benut. De huurinkomsten mogen niet de belangrijkste motivatie zijn, maar kan de hoofdbewoner wel meer financiële ruimte geven.

Door de tijdelijke huurcontracten kan de jongere geen aanspraak maken op huurbescherming. Ook vragen wij de woningcorporatie vooraf toestemming. Zo kan de woningcorporatie per situatie beoordelen of woningdelen niet bezwaarlijk is.

Zowel jongeren als ouderen ervaren soms eenzaamheid. Woningdelen kan beide partijen iets moois brengen. Verhuurders vinden het fijn om van maatschappelijk betekenis te zijn waarin ze een bijdrage leveren aan een betere leefomgeving voor jongeren. Win-win dus!

folder-woningcorporaties

rapportage-interbestuurlijke-werkgroep-versterking-beleid-huisvesting-aandachtsgroepen-2