Kamers zonder aandacht, dankzij korte lijnen en goede samenwerking in Den Haag - Kamers met Aandacht Menu

Kamers zonder aandacht, dankzij korte lijnen en goede samenwerking in Den Haag

In de Gemeente Den Haag zijn ca. 450 jongeren dak of thuisloos.

5Huizen Vastgoedbeheer zag het persbericht van deGemeente en zag mogelijkheden voor een samenwerking met 16 kamers. Natuurlijk zijn we met hen in gesprek gegaan en zijn er via Kamers met Aandacht linkjes gelegd naar JIT Foyer, Huisvesting kwetsbare doelgroepen van de Gemeente en het ROC Mondriaan. De gemeente Den Haag heeft vanuit divers afdelingen (wonen, zorg, sociale zaken) het mogelijk gemaakt dat er snel gehandeld is en binnen een maand de eerste jongere hiervan gebruik konden maken.“We zijn blij met deze mogelijkheid die dankzij Kamers met Aandacht op ons pad kwam. We hopen dat er ook dit jaar mogelijkheden zich voordoen. Dankzij het actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren en de extra inspanningen voor deze doelgroep vanuit de afdeling Wonen, ontstaat er meer woonruimte. We vinden het belangrijk dat de particuliere verhuurders ook hun bijdrage leveren en Kamers met Aandacht is een mooie vorm hiervoor”, aldus Matthijs van Muijen, beleidsmedewerker Wonen, gemeente Den Haag. Begin december zijn de eerste jongeren daar gaan wonen.

Door een project als Kamers met Aandacht kwamen er Kamers zonder Aandacht langs die niet passen binnen ons project maar wel direct tot een vermindering van het aantal dak- en thuisloze jongeren hebben geleid. Samenwerking en korte lijnen hebben hiervoor gezorgd. Wat een mooie bijvangst!

Een huisgenoot voor even,
een ervaring voor het leven

Heb jij thuis een kamer over? 
Volg je hart, vul je huis

Meer informatie