Koninklijk bezoek! - Kamers met Aandacht Menu

Koninklijk bezoek!

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 11 maart een digitaal werkbezoek gebracht aan Kamers met Aandacht. Deze stichting helpt jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder sociaal vangnet op eigen benen te leren staan.

Koningin Máxima sprak tijdens het digitale werkbezoek met medewerkers van Kamers met Aandacht over het vergemakkelijken van de weg naar zelfstandigheid voor kwetsbare jongeren. Normaal gesproken kunnen jongeren, als zij op kamers gaan wonen, terugvallen op familie en vrienden voor hulp. Jongeren die niet thuis kunnen blijven wonen, maar ook niet beschikken over een sociaal vangnet, geld of praktische vaardigheden, kunnen met behulp van Stichting Kamers met Aandacht toch in aanmerking komen voor woonruimte. Op die manier kunnen zij hun energie steken in een opleiding of baan in plaats van de dagelijkse vraag waar ze moeten overnachten.

Bianca van der Neut, oprichter van Kamers met Aandacht, begeleidde Koningin Máxima tijdens dit werkbezoek gedurende de verschillende gesprekken met verhuurders, jongeren, medewerkers en samenwerkingspartners. Zo werd uitgelegd welke verschillende woonvormen worden aangeboden, hoe jongeren aan het juiste woonverblijf worden gekoppeld, welke resultaten al zijn geboekt en hoe het bedrijfsleven kan bijdragen. Vertegenwoordigers van zorgorganisaties De Rading, Leger des Heils, Vluchtelingenwerk, woningcorporatie Mitros, de BAM en gemeente Utrecht gingen in op hun eigen bijdrage aan Kamers met Aandacht en het effect daarvan op onder meer de jeugdzorg en het woon- en leefklimaat in de regio.

Kamer met aandacht verhuren

Tijdens dit werkbezoek sprak Koningin Máxima ook met een verhuurder die een kamer met aandacht biedt en een jongere die een kamer mét sociale steun nodig heeft. Kamers met Aandacht koppelt namelijk particulieren die in hun eigen huis een kamer tegen een redelijke prijs willen verhuren aan deze kwetsbare jongeren.

“Na een oproepje in de krant werden we enthousiast. In het kennismakingsgesprek kregen we een goed gevoel van de begeleiding. Bij de kennismaking vonden we Nicole gelijk een leuke meid en was ze meer dan welkom”. Sabine (verhuurder van een kamer met aandacht)

De jongere wordt daarnaast professioneel begeleid door een sociaalwerker die een keer per week langskomt. Door deze gecontroleerde en veilige introductie in het zelfstandig wonen lukt het de jongeren om een stabiele toekomst op te bouwen.

“Ik huur een kamer bij Piet en Sabine en ik moest wel even wennen in het begin. Maar nu voel ik me hier op mijn gemak en kan ik gezellig een kopje thee met ze drinken of om hulp vragen”. –Nicole (jongere van Kamers met Aandacht)

Groeiende organisatie

Kamers met Aandacht is in 2019 gestart als een samenwerkingsinitiatief tussen (jeugd)zorgorganisaties en de gemeente Utrecht om het aantal dak- en thuisloze jongeren terug te dringen. De stichting verzorgt de werving en selectie en schakelt met gemeenten, woningcorporaties en organisaties om een sterk regionaal netwerk op te bouwen. Sinds 2020 kunnen ook andere gemeenten zich aansluiten. Kamers met Aandacht is reeds gevestigd in de regio Utrecht, Den Haag en Gooi en Vechtstreek. Momenteel wordt ook opgestart in Dordrecht, Leiden en Amsterdam.

Koningin Máxima ziet vooral de verbinding tussen Kamers met Aandacht en de regionale samenwerkingspartners als een sterk punt voor de toekomst. Ze hoopt dat de jonge organisatie nog flink zal groeien om zo nog meer jongeren te helpen. Ze bedankt alle deelnemers voor het gesprek en wenst iedereen succes met dit initiatief.

Directeur Bianca van der Neut in gesprek met Koningin Máxima.
Directeur Bianca van der Neut in gesprek met Koningin Máxima

Een huisgenoot voor even,
een ervaring voor het leven

Heb jij thuis een kamer over? 
Volg je hart, vul je huis

Meer informatie