Koningin Máxima bezoekt ' Alle jongeren een thuis' van Kansfonds - Kamers met Aandacht Menu

Koningin Máxima bezoekt ‘ Alle jongeren een thuis’ van Kansfonds

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagochtend 13 april in Zoetermeer een bezoek gebracht aan een bijeenkomst van het programma ‘Alle jongeren een thuis’ van Kansfonds. Het programma ondersteunt initiatieven met vernieuwende ideeën om dak- en thuisloosheid onder jongeren tegen te gaan. Initiatieven zoals Kamers met Aandacht. Staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was tevens aanwezig.

Alle jongeren een thuis

In Nederland leven 8.500 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. In werkelijkheid slapen veel meer jongeren op straat, in de nachtopvang of bij bekenden op de bank. Het gebrek aan een thuis leidt vervolgens tot nog meer problemen. De jongeren worstelen vaak met complexe problematiek. Zoals schulden, geen opleiding of werk en verslavingen. Kansfonds startte in 2021 het programma ‘Alle jongeren een thuis’. Het fonds financiert hiermee projecten die zich inzetten voor het realiseren van een thuis voor jongeren.

De selectie komt tot stand in samenwerking met een Wijze Raad van ex-dak- en thuisloze jongeren. Ieder kwartaal ontmoeten de initiatieven, de jongeren en Kansfonds elkaar om actieonderzoek te verrichten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk strategieën voor betere hulp ontwikkelt. Daarnaast wisselen de deelnemers kennis en ervaringen uit en kijken ze terug op het eigen handelen. In deze zesde bijeenkomst van het programma lag de focus op de vraag hoe het eigen netwerk van dak- en thuisloze jongeren beter kan worden ingezet. En hoe gemeenten met behulp van bureaucratievrij geld de jongeren sneller en effectiever kunnen helpen.

Versterken van eigen netwerk

Koningin Máxima en staatssecretaris Van Ooijen gingen in gesprek met jongeren die deel uitmaken van de Wijze Raad. Wat heeft voor hen het verschil gemaakt in de zoektocht naar een thuis? Hierbij was aandacht voor het belang van de inzet van het eigen netwerk. Koningin Máxima sloot vervolgens aan bij de actieonderzoeksessie over de samenwerking met woningcorporaties. Waarbij ze luisterde naar kwesties waar de initiatieven in hun werk tegenaanlopen. Vervolgens hoorde Koningin Máxima in gesprek met Kansfonds meer over de stappen die zijn gezet sinds zij het fonds in 2018 bezocht. Tijdens de gezamenlijke afsluiting werd stilgestaan bij de inzet van bureaucratievrij geld door de gemeente Utrecht en regio Groningen om sneller en buiten de gebaande paden jongeren te ondersteunen.

Hernieuwde kennismaking

Namens Kamers met Aandacht waren Bianca en Miranda aanwezig. Zij hebben vorig jaar eerder gesproken met Koningin Máxima tijdens haar digitale werkbezoek aan Kamers met Aandacht.