Organisatie en beleid - Kamers met Aandacht Menu

Organisatie en beleid

Stichting Kamers met Aandacht is een non-profit organisatie met als doel positieve uitstroom uit de jeugdzorg te bevorderen. En daardoor het aantal dak- en thuisloze jongeren te verminderen. We zoeken voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar naar kamers bij particulieren. Hier is, naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig is in de vorm van huisgenoten of betrokken buren.

Neem contact op

Kamers met Aandacht kent geen winstoogmerk en heeft sinds 2020 een ANBI status. Het RSIN nummer is 860871617. Sinds december 2021 heeft Kamers met Aandacht ook het CBF keurmerk en is daarmee een Erkend Goed Doel.

Onze missie

Wij realiseren kamers met aandacht; woonruimte voor jongeren die nog onvoldoende vangnet, geld of praktische vaardigheden hebben om helemaal zelfstandig te wonen.

Onze visie

Jongeren die niet tot volwassenheid thuis kunnen wonen, hebben recht op betaalbare woonruimte waar ze met informele steun vanuit hun omgeving en ambulante begeleiding verder zelfstandig kunnen worden.

Team Kamers met Aandacht

Het team van Kamers met Aandacht is klein, dynamisch maar vooral krachtig. Oprichter Bianca van der Neut heeft 15 regio-coördinatoren aangetrokken die ieder in hun eigen regio de verbindende factor zijn tussen gemeente, jeugdhulporganisaties, verhuurders en natuurlijk de jongeren. Daarnaast heeft Kamers met Aandacht een afdeling ondersteuning.

Bekijk ons team

Raad van Toezicht

Stichting Kamers met Aandacht wordt als non-profit organisatie ondersteund door een Raad van Toezicht.

Beleid

Lees hieronder het Jaarbeeld 2023, het Jaarbeeld 2022 en het Meerjarenbeleidsplan van Kamers met Aandacht.

Jaarbeeld-2023.def_

meerjarenbeleidsplan-definitief-24-dec

Stichting-Kamers-met-Aandacht-Definitieve-jaarrekening-2021

ANBI-Publicatieformulier-Standaard-2020-31-12-2020

AKTE-van-oprichting-pdf-kopie-2