Menu

Werkwijze

Wat zijn kamers met aandacht

Kamers met aandacht is een verzamelnaam voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte, voor jeugdzorgjongeren van 18 tot 23 jaar die op weg zijn naar zelfstandig wonen.

De kamer kan worden aangeboden door zowel bedrijven als particuliere verhuurders. Zoals een maatschappelijk betrokken inwoner die een kamer over heeft. Het uitgangspunt van Kamers met Aandacht is dat de jongere zelf de kamer huurt en dat de betrokken jeugdhulpverlener, naast ambulante begeleiding, ook informele steun organiseert in de vorm van huisgenoten, familie of betrokken buurtbewoners.

De aangemelde jongeren zijn net zo divers als de kamers die we zoeken” (Bianca – coördinator)

Er zijn verschillende vormen van kamers met aandacht mogelijk. Zo kunnen jeugdzorgjongeren samenwonen met elkaar maar ook met studenten of ouderen. Of wonen ze in een woon-unit bij het bedrijf waar ze werken met steun van hun huisgenoten, leidinggevende of betrokken buren.

Zorgvuldige matching

Een onafhankelijk coördinatiepunt zorgt samen met de aanmelder voor een zorgvuldige match tussen de woon- en begeleidingsbehoefte van de jongere en het aanbod van de verhuurder. Het coördinatiepunt maakt kennis met de toekomstige verhuurders en is verantwoordelijk voor het beoordelen van de aangeboden woonruimte.

Voor wie is Kamers met Aandacht bedoeld?

Kamers met Aandacht kan alleen worden aangevraagd door de betrokken jeugdhulporganisaties, aansluitend aan het verblijf bij De Rading, Youke, Leger des Heils, Lijn 5, Intermetzo, Singelzicht of Timon.

Voorwaarden zijn dat de jongere een dagbesteding heeft, zelf in staat is om huur te betalen en open staat voor begeleiding van de aanmelder. De begeleider komt minimaal 1x per week op bezoek. Zolang als de begeleider en verhuurder dit nodig vinden. Daarbij mag er geen sprake zijn van een verslaving die het dagelijks functioneren van de jongere belemmert.

Stapsgewijs loslaten

De betrokken jeugdhulpverlener blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de jongere. Zo intensief en lang als nodig is. Hij gaat iedere week bij de jongere op bezoek en is het aanspreekpunt voor de verhuurder. De jeugdhulpverlener stelt een begeleidingscontract op met de verhuurder en de jongere. Ieder half jaar wordt bekeken of de zorg kan worden afgesloten of kan worden overgedragen aan het buurtteam (sociaal wijkteam).

Aanmelden van een jongere

Jeugdhulporganisaties die voor een jongere een kamer met aandacht willen aanvragen, kunnen jongeren hier aanmelden.