Woningcorporaties - Kamers met Aandacht Menu

Woningcorporaties

Woningcorporaties zien steeds vaker de voordelen van woningdelen in huurwoningen. Zo worden meer leegstaande kamers benut. De huurinkomsten mogen niet de belangrijkste motivatie zijn, maar kan de hoofdbewoner wel meer financiële ruimte geven.

Door de tijdelijke huurcontracten kan de jongere geen aanspraak maken op huurbescherming. Ook vragen wij de woningcorporatie vooraf toestemming. Zo kan de woningcorporatie per situatie beoordelen of woningdelen niet bezwaarlijk is. Steeds vaker zien we dat woningcorporaties het woningdelen vanuit maatschappelijke betrokkenheid stimuleert.

Woningcorporaties steunen woningdelen

Zowel jongeren als ouderen ervaren soms eenzaamheid. Woningdelen kan beide partijen iets moois brengen. Verhuurders vinden het fijn om van maatschappelijk betekenis te zijn waarin ze een bijdrage leveren aan een betere leefomgeving voor jongeren. Win-win dus!

Wanneer mensen met een huurwoning een kamer met aandacht willen onderverhuren, dan zijn er een aantal dingen waar zij rekening mee moeten houden.

  • De huurprijs wordt in overleg bepaald en wordt gewogen volgens de huurprijscheck van de huurcommissie en het onderhuurbeleid van de woningcorporatie.
  • De huurinkomsten komen niet boven de jaarlijkse kamerverhuurvrijstelling van de belastingdienst waardoor er geen inkomstenbelasting betaald hoeft te worden.
  • Bij een bijstandsuitkering matchen wij met jongeren onder de 21 jaar, zodat de kostendelersnorm niet opgaat in deze situatie.
  • Wanneer de verhuurder binnen 4 weken de Belastingdienst op de hoogte brengt van de schriftelijke huurovereenkomst, dan raakt men de huurtoeslag niet kwijt.

Voor meer informatie, lees onze handreiking voor woningcorporaties!


Brochure:

folder-woningcorporaties

Adviesrapport:

rapportage-interbestuurlijke-werkgroep-versterking-beleid-huisvesting-aandachtsgroepen-2